ผลงาน/ลูกค้า

ในหน้านี้ จะเป็นตัวอย่างลูกค้าของเรา และผลงานการพัฒนาทางด้านเว็บไซต์ รวมถึงสมาร์ทโฟนแอพพลิเคชั่น

สำหรับลูกค้าทางด้านการเกษตร และตรวจสถานะการจัดส่งสินค้า คลิกที่นี่

ผลงาน และ ลูกค้าของเรา

 

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

UBU Science Park หรือ SPark

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, Android App และ iOS App

spark.in.th | Android App | iOS App


 

Chevrolet เจริญชัย อุบลราชธานี

โชว์รูมเชฟโรเลต ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์, Android App และ iOS App

chevroletccc.com | Android App | iOS App


 

BizClub Thailand

เครือข่ายธุรกิจ และผู้ประกอบการ บิสคลับ ประเทศไทย

อออแบบและพัฒนาเว็บไซต์

www.BizThai.ORG


 

โครงการผูกปิ่นโตข้าวอำนาจเจริญ

เป็นโครงการที่ช่วยเหลือให้ชาวนา สามารถจำหน่ายข้าวตรงไปยังผู้บริโภคที่เป็นคนเมืองทั่วประเทศได้ด้วยตัวเอง

www.pookpintokao-amnat.com | Android App | iOS App


 

 

โครงการ Love Farmer

เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกลุ่มจังหวัดอิสานล่าง 2 ประกอบด้วย อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ยโสธร และศรีสะเกษ โดยสำนักงานพาณิชย์ 4 จังหวัด ร่วมมือกันทำโครงการช่วยชาวนา จำหน่ายข้าวตรงไปยังลูกค้าทั่วประเทศ เพื่อให้ชาวนาสามารถขายข้าวตรงไปยังผู้บริโภค และได้ราคาจำหน่ายที่สูงขึ้น โดยเราพัฒนาระบบ เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นมือถือ รวมถึงการออกแบบการทำตลาดแบบ Digital Marketing ให้กับโครงการ

lovefarmer.org | Android App


 

อัยย์แลป

เป็นเว็บไซต์ให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าธาตุอาหารในดินต่างๆ มากกว่า 25 ค่า และรายงานผลผ่านทางหน้าเว็บไซต์ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ที่ให้บริการตรวจวิเคราะห์ค่าดิน และรายงานผลออนไลน์ และยังคงเป็นแห่งเดียวในปัจจุบัน

www.ilab.asia


 

FerMix และ Fertilizer Mixing Calculators

แอพคำนวนสูตรผสมปุ๋ย

แม่ปุ๋ยที่มีขายในเมืองไทย 3 สูตร สามารถซื้อมาผสมเองเป็นปุ๋ยที่มีขายในท้องตลาดได้ทุกๆสูตร การผสมปุ๋ยใช้เอง ลดต้นทุนได้อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับไร่ขนาดใหญ่ เราพัฒนาแอพ คำนวณสูตรผสมปุ๋ยให้ใช้ฟรีๆ จากนี้คุณซื้อปุ๋ยเพียง 3 สูตร ที่เป็นแม่ปุ๋ย ได้แก่ สูตร 46-0-0, สูตร 18-46-0 และสูตร 0-0-60 และใช้แอพผสมปุ๋ยนี้ คุณก็สามารถผสมปุ๋ยเป็นทุกๆสูตรได้ตามต้องการ

iPhone | Android