ทุเรียนใบไหม้ ทุเรียนใบเหลือง ทุเรียนใบแห้ง ทุเรียนรากเน่า โรคทุเรียนจากเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส

โรคต่างๆของทุเรียน ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ทุเรียนใบเหลือง โรคทุเรียนรากเน่า โคนเน่า โรคใบจุด ราสนิม โรคทุเรียนผลเน่า ทุเรียนใบแห้ง ทุเรียนกิ่งแห้ง ใบร่วง กิ่งหัก เปลือกแตก โตช้า ต้นโทรม ออกผลน้อย

โรครากเน่าโคนเน่าที่เกิดกับทุเรียน

โรครากเน่าโคนเน่า มีสาเหตุจากเชื้อรา เข้าทำลายโคนต้นทุเรียน รวมทั้งลำต้นทุเรียน กิ่งและรากของทุเรียน ทุเรียนที่เป็นโรครากเน่าโคนเน่า สังเกตุได้ที่ใบของทุเรียนจะด้าน ไม่มีความมัน และค่อยๆเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง จนกระทั่งร่วงหล่น ต้นทุเรียนจะแสดงอาการเน่า และใบเหี่ยว เปลือกทุเรียนจะเน่าเป็นสีน้ำตาล มีน้ำเมือกไหลออกมา แผลที่ต้นและกิ่งจะเป็นจุดฉ่ำน้ำ ถ้าลองขุดรากดู จะพบว่ารากแก้วและรากฝอยเน่า เป็นสีน้ำตาล ต้นทุเรียนจะค่อยๆทรุดโทรมลง และตายในที่สุด ป้องกันและกำจัดโรค ทุเรียนรากเน่าโคนเน่า ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ

โรคราสีชมพู ที่เกิดกับทุเรียน

เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายกิ่ง และบริเวณง่ามกิ่ง ส่งผลให้ใบทุเรียนมีสีเหลือง ร่วง หล่น คล้ายๆกับอาการกิ่งแห้ง และใบร่วงที่มีสาเหตุจากโรครากเน่าโคนเน่า ที่ต่างกันก็คือ จะมีใยของเชื้อราสีชมพู ปกคลุมบริเวณ โคนของกิ่งที่มีใบแห้ง ทำให้ต้นทุเรียนเปลือกแตก ถ้าเกิดรอบกิ่ง จะทำให้ต้นทุเรียนกิ่งแห้งตาย ป้องกันและกำจัดโรคราสีชมพู ในทุเรียน ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ

โรคราแป้ง ที่เกิดกับทุเรียน

เชื้อราจะเข้าปกคลุมผลอ่อนของทุเรียน จะสังเกตุเป็นเป็นผงสีขาว ถ้าเป็นมาก จะทำให้ผลอ่อนร่วงหล่น ทุเรียนจะติดลูกน้อยลง และเมื่อผลโตแล้ว ทำให้ผลทุเรียนมีสีผิวผิดปกติ ตลาดไม่ต้องการ ขายไม่ได้ ป้องกันและกำจัดโรคราแป้ง ที่เกิดกับ ทุเรียน ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ

โรคจุดสนิมในทุเรียน

มีลักษณะเป็นดวง สีเทาอ่อนหรือเขียวบนใบทุเรียน และเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลคล้ายสนิม ทำความเสียหายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ ทำให้ต้นทุเรียนทรุดโทรม เป็นเหตุให้ ออกผลผลิตได้ไม่ดี ป้องกันและกำจัด โรคจุดสนิมในทุเรียน ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ

โรคผลเน่า ทุเรียนผลเน่า

ทุเรียนผลเน่า เกิดจากเชื้อราเข้าทำลายผลทุเรียน ตั้งแต่เริ่มติดผลอ่อน จนกระทั่งผลแก่ ถ้าโดนทำลายมาก ทุเรียนผลอ่อนจะหลุดร่วง เสียหาย ส่วนผลแก่ สีผลทุเรียนจะผิดปกติ ขายไมได้ ป้องกันและกำจัด โรคผลเน่าในทุเรียน ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ

เร่งฟื้นฟูต้นทุเรียน หลังจากถูกโรคราเข้าทำลาย ด้วย FK-1

ฉีดพ่นด้วย FK-1 เร่งการฟื้นฟูต้นทุเรียน หลังจากโรคราต่างๆเข้าทำความเสียหาย ทำให้ต้นทุเรียน แตกยอดแตกใบใหม่ เพิ่มความเขียวและแข็งแรงให้กับใบ ลำต้นและกิ่ง เร่งการเจริญเติบโต เตรียมพร้อมสู่การออกผลผลิตที่ดี ด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริม ที่มีอยู่อย่างครบถ้วนใน FK-1 จะทำให้ต้นทุเรียน เจริญเติบโตได้รวดเร็ว มีความสมบูรณ์แข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

ฉีดพ่นด้วย FK-3 ชุดเพิ่มผลผลิตทุเรียน

เร่งการออกผล ขยายขนาดผล เพิ่มน้ำหนัก และคุณภาพผลทุเรียน FK-3 ชุดเพิ่มผลผลิตนั้น ประกอบด้วย ธาตุโพแตสเซียมมากถึง 40% เพื่อช่วยในการส่งเสริมกระบวนการออกผล ขยายขนาดผล และเพิ่มคุณภาพผลของทุเรียน ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ผลใหญ่ มีคุณภาพดี ผลผลิตเพิ่มขึ้น

—-

โทรสั่งซื้อ: 090-592-8614
LINE ID: PrimPB

โรคของพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ใช้ IS ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและกำจัดโรคยอดไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ไอเอส ป้องกันกำจัด ยับยั้งโรครา

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน ด้วย (MAKA) มาคา สารอัลคาลอยด์ กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยต่อผู้ใช้

มาคา กำจัดแมลงปลอดสารพิษ

เร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ด้วย ปุ๋ยน้ำ (FK-1) ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ธาตุหลัก N-P-K ช่วยเร่งการเสริมเติบโตของพืช เพิ่มความเขียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชออกดอกออกผลได้ดี ผลผลิตดี ได้น้ำหนักดี และในส่วนของ ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ที่มีใน ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับพืช

ปุ๋ยน้ำเข้มข้น FK-1 บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

ปุ๋ย FK ชุดเพิ่มผลผลิต โปแตสเซียมสูง สำหรับพืชออกผล และพืชลงหัวทุกชนิด ส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล เพื่อเพิ่มน้ำหนักผลผลิต ประกอบด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ สูตรพิเศษ K1 ขนาด 1 กิโลกรัม และ ปุ๋ยบัวแก้ว ตรา FK ขนาด 1 กิโลกรัม รวม 1 ชุด น้ำหนัก 2 กิโลกรัม

ปุ๋ยน้ำเข้มข้น FK-3 ชุดเร่งผลผลิตพืช ผลใหญ่ น้ำหนักดี มีภูมิต้านทานโรค

หนอน ป้องกัน กำจัดหนอน ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหนอน ป้องกันไม่ให้ลุกลาม ด้วย (AiKi-BT) ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ ผลิตจากเชื้อ บีที ที่ออกฤทธิ์เพราะกับหนอน เชื้อบีทีนี้ ไม่มีผลและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้เป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ทำลายหนอนได้เป็นอย่างดี

ไอกี้-บีที สารกำจัดหนอน กำจัดหนอนแมลงวัน ปลอดสารพิษ

อ้างอิง eto.ku.ac.th/neweto/e-book/plant/r_plant/rplant10.pdf

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *