ป้องกัน กำจัด แมลงวันผลไม้ หนอนผลไม้ ใช้ มาคา+บีที เร่งพืชฟื้นตัวด้วย FK-1

ฟาร์มเกษตร ส่งฟรีถึงบ้าน ชำระปลายทาง

แมลงวันผลไม้ สามารถเข้าทำลาย พืช ผัก ผลไม้ได้หลายชนิด ขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงฤดูร้อน จะมีผลไม้ต่างๆออกสู่ตลาดมาก แมลงวันผลไม้ ก็ยิ่งระบาดมากตามไปด้วย

แมลงวันผลไม้

แมลงวันผลไม้ ทำลายผลผลิตเสียหาย ทำให้พืชผัก ผลไม้ เน่า เสีย คุณภาพต่ำ ขายไม่ได้ กระทบถึงการส่งออกผลไม้ไปต่างประเทศ ใน 1 ปี แมลงวันผลไม้สร้างความเสียหายต่อเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า 1000 ล้านบาท แมลงวันผลไม้ นับเป็นศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจของไทย และเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้

ผลไม้ไทยต่างๆที่อาจโดนเข้าทำลาย

ชนิดของแมลงวันผลไม้ในประเทศไทย

แมลงวันผลไม้ เป็นแมลงที่ทำ ลายผลไม้หลายชนิด โดยจะวางไข่ที่ผลขณะแก่ ทำ ให้หนอนที่ฟักเป็นตัว ทำ ลายเนื้อของผลเสียหาย

แมลงวันผลไม้ที่มีความสำคัญของประเทศไทยมักจะพบเสมอ ได้แก่

               1. แมลงวันทอง Bactrocera dorsalis (Hendel)
                  มีเขตแพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย  มีพืชอาศัยมากกว่า 50 ชนิด  ในเขตภาคกลาง คือ มะม่วง ฝรั่ง ชมพู่ ละมุด พุทรา น้อยหน่า 
ขนุน เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ กระท้อน  สะตอกล้วยน้ำว้า  มะกอกฝรั่ง  มะเฟือง  มะปราง  มะละกอ  มะยง  พริก  ชำมะเลียง  มะกอกน้ำ   มะม่วงหิมพานต์
เชอรี่หวาน  กระโดน  สตาร์แอปเปิ้ล  หว้า  มะเดื่อหอม  มะเดื่ออุทุมพร  มะม่วงป่า  ละมุด  พิกุล  ตะขบฝรั่ง  กล้วยป่า  น้ำใจไคร่ หูกวาง เล็บเหยี่ยว 
มะตูม ฯลฯ

               2. แมลงวันฝรั่ง Bactrocera correcta (Bezzi)
                  มีเขตแพร่กระจายในเขตภาคเหนือ  ภาคกลาง  และแทบจะไม่พบในภาคใต้       มีพืชอาศัยไม่น้อยกว่า 36 ชนิด  ได้แก่ ฝรั่ง มะม่วง
ชมพู่ ละมุด พุทรา น้อยหน่า ขนุน เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ กระท้อน สะตอ กล้วยน้ำว้า มะกอกฝรั่ง  มะเฟือง มะปราง มะละกอ มะยม ชำมะเลียง มะกอกน้ำ
มะม่วงหิมพานต์ เชอรี่หวาน กระโดน สตาร์แอปเปิ้ล หว้า มะเดื่อหอม พิกุล ตะขบฝรั่ง น้ำใจใคร่ หูกวางหนามหัน (งัวซัง) แจง มะแว้งเครือ ฯลฯ

               3. แมลงวันแตง Bactrocera cucuritae (Coquillett)
                  มีเขตแพร่กระจายทั่วไปในประเทศไทย     มีพืชอาศัยมากว่า 28 ชนิด  ได้แก่ ชะมดต้นฟัก มะละกอ แตงโม ตำลึง แตงกวา ฟักทอง
ตะโกนา กะดอม ขี้กาดง บวบเหลี่ยม บวบกลม มะเขือเทศ  มะระขี้นก  กะทกรก บวบงู ขี้กาแดง กระดึงช้าง ขี้กาดิน ถั่วฝักยาว พุทราจีน ฯลฯ

การป้องกันและกำจัดแมลงวันผลไม้

ป้องกัน และกำจัดตัวแมลงวันผลไม้ ฉีดพ่นด้วยมาคา สารอัลคาลอยด์ป้องกันและกำจัดแมลง ปลอดสารพิษ ปลอดภัยกับทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค

ป้องกันและกำจัด หนอนแมลงวัน เพื่อไม่ให้แพร่กระจาย ผสม เอนไซม์สกัด บีที ฉีดพ่นไปพร้อมกับม มาคา เอนไซม์สกัด บีที เป็นสารชีวินทรีย์ กำจัดหนอน ปลอดสารพิษ ปลอดภัยกับทั้งคนและสัตว์เลี้ยง เนื่องจาก สารบีที ออกฤทธิ์เฉพาะกับหนอนเท่านั้น ไม่ออกฤทธิ์ทำอันตรายกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม หนอนตาย.. คนปลอดภัย.. สัตว์เลี้ยงปลอดภัย..

เร่งให้พืช ผัก ผลไม้ ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว กลับมาให้ผลผลิตที่ดีกว่าเดิม ผสม FK-1 ฉีดพ่นไปพร้อมกับ มาคา และ เอนไซม์สกัด บีที ใน FK-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม อย่างครบถ้วน ตามที่ผลไม้ต่างๆต้องการใช้ในการเจริญเติบโตและการออกผลผลิต ธาตุหลัก N-P-K มี ไนโตรเจน-N ทำหน้าที่เร่งการเจริญเติบโตของพืช เพิ่มความเขียวของใบ ทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ดี ฟอสฟอรัส-P ทำหน้าที่เร่งการแผ่กระจายของราก สร้างความแข็งแรงให้กับระบบราก ทำให้พืชดูดดกินธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลำต้นแข็งแรงไปด้วย และ โพแตสเซียม-K ส่งเสริมกระบวนการลำเลียงและสะสมอาหาร ทำให้พืชออกผลเยอะ ผลโต น้ำหนักดี ผลมีคุณภาพ ขายได้ราคา ผลผลิตสูงขึ้น นอกจากนั้นแล้วใน FK-1 ยังประกอบด้วย สารจับใบ ธาตุรอง ธาตุเสริม ที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับพืช เมื่อมีความสมบูรณ์และแข็งแรง ต้นพืชจึงมีภูมิคุ้มกันต่อโรคและแมลงสูงขึ้นตามไปด้วย

—-
สั่งซื้อออนไลน์ที่ www.FKX.asia
โทรสั่งซื้อ: 090-592-8614
LINE ID: FarmKaset

หนอน ป้องกัน กำจัดหนอน ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหนอน ป้องกันไม่ให้ลุกลาม ด้วย เอนไซม์สกัด บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ ผลิตจากเชื้อ บีที ที่ออกฤทธิ์เพราะกับหนอน เชื้อบีทีนี้ ไม่มีผลและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้เป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ทำลายหนอนได้เป็นอย่างดี

เอนไซม์สกัด บีที สารกำจัดหนอน ปลอดสารพิษ
เอนไซม์สกัด BT เข้มข้น 1.93×109 cfu/g WP

เร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ด้วย ปุ๋ยน้ำ (FK-1) ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ธาตุหลัก N-P-K ช่วยเร่งการเสริมเติบโตของพืช เพิ่มความเขียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชออกดอกออกผลได้ดี ผลผลิตดี ได้น้ำหนักดี และในส่วนของ ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ที่มีใน ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับพืช


โรคของพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ใช้ IS ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและกำจัดโรคยอดไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา


ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน ด้วย (MAKA) มาคา สารอัลคาลอยด์ กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยต่อผู้ใช้

ปุ๋ย FK ชุดเพิ่มผลผลิต โปแตสเซียมสูง สำหรับพืชออกผล และพืชลงหัวทุกชนิด ส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล เพื่อเพิ่มน้ำหนักผลผลิต ประกอบด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ สูตรพิเศษ K1 ขนาด 1 กิโลกรัม และ ปุ๋ยบัวแก้ว ตรา FK ขนาด 1 กิโลกรัม รวม 1 ชุด น้ำหนัก 2 กิโลกรัม

อ้างอิง

doa.go.th/pibai/pibai/n12/v_10-nov/rai.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *