มะม่วงใบดำ ขอบใบแห้ง ดอกร่วง เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง แมลงเจาะมะม่วง ใช้ มาคา

เพลี้ยไฟมะม่วง Scirtothrips dorsalis Hood

ตัวอ่อนเต็มวัยของเพลี้ยไฟมะม่วง ดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ ขอบใบมะม่วงแห้ง มะม่วงปลายใบแห้ง มะม่วงดอกร่วง ผลมะม่วงเป็นขี้กลาก ผลมะม่วงมีรอยสากด้าน มะม่วงผลบิดเบี้ยว เพลี้ยไฟมะม่วงนี้ ระบาดในช่วงอากาศแห้ง

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยไฟมะม่วง ฉีดพ่นด้วย มาคา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยกับทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ผสมในอัตราส่วน 50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 500 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มและลำต้น รายละเอียด มาคา อยู่ท้ายบทความนี้

เพลี้ยจักจั่นมะม่วง Idioscopus clypealis (Lethierry)

ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยจักจั่นมะม่วง จะดูดน้ำเลี้ยงใบอ่อน ช่อดอก ก้านดอก และยอดอ่อน ทำให้มะม่วงดอกแห้ง มะม่วงดอกร่วง มะม่วงมีคราบน้ำหวานเหนียว สีดำ ที่แมลงขับถ่ายไว้ เกิดเป็นราดำ มะม่วงเป็นราดำ ผลมะม่วงเปื้อนรา ใบมะม่วงเป็นราดำ

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยจักจั่นมะม่วง ฉีดพ่นด้วย มาคา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยกับทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ผสมในอัตราส่วน 50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 500 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มและลำต้น รายละเอียด มาคา อยู่ท้ายบทความนี้

ด้วงงวงกัดใบมะม่วง Deporaus marginatus Pascoe

ตัวเต็มวัยเพศเมียของด้วงงวงกัดใบมะม่วง จะวางไข่อ่อนบริเวณเส้นกลางใบมะม่วง แล้วจะกัดใบใกล้ขั้วใบ เป็นแนวเส้นตรงคล้ายถูกกรรไกรตัด ทำให้ใบอ่อนส่วนที่มีไข่ติดอยู่ ร่วงลงพื้นดิน หนอนที่ฟักตัวแล้วจะเข้าไปกัดกินเนื้อเยื้อใต้ผิวใบ

ป้องกันและกำจัด ตัวหนอน ของ ด้วงงวงกัดใบมะม่วง ฉีดพ่นด้วย ไอกี้-บีที ปลอดสารพิษ ปลอดภัยกับทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ผสมในอัตราส่วน 40 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มและลำต้นมะม่วง รายละเอียดของ ไอกี้-บีที อยู่ท้ายบทความนี้

เพลี้ยจักจั่นฝอย Amrasca splendens Chauri

เพลี้ยจักจั่นฝอย ลำตัวมีสีเขียวอ่อนขนาด 2.5 มิลลิเมตร หัวสีแดงเข้ม ปีกใส สีเขียวอมเหลือง เพลี้ยจักจั่นฝอยดูดกินน้ำเลี้ยง ใบอ่อน ยอดอ่อนของมะม่วง ที่แตกใหม่  ทำให้ มะม่วงขอบใบหงิกงอ มะม่วงขอบใบไหม้ แห้งกรอบ ปลายใบมะม่วงหดสั้น

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยจักจั่นฝอยมะม่วง ฉีดพ่นด้วย มาคา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยกับทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ผสมในอัตราส่วน 50 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 500 cc ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วทรงพุ่มและลำต้น รายละเอียด มาคา อยู่ท้ายบทความนี้

ฟื้นฟูมะม่วงจากโรคและแมลง

เร่งการฟื้นฟูต้นมะม่วง จากการเข้าทำลายของหนอน และแมลงศัตรูพืช ให้ต้นมะม่วงฟื้นตัวเร็ว กลับมาเจริญเติบโตไวขึ้น แตกยอดใหม่ แตกใบใหม่ ให้ผลผลิตดีขึ้น ผสม FK-1 ฉีดพ่นไปกับ ยากำจัดหนอนปลอดสารพิษ ไอกี้-บีที หรือ ผสมไปพร้อมกับ ยากำจัดแมลงปลอดสารพิษ มาคา ใน FK-1 นั้น ประกอบด้วยทั้ง ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริม อย่างครบถ้วน เต็มที่ตามที่ต้นมะม่วงต้องการใช้ในการเจริญเติบโต และออกผลผลิต ธาตุหลัก N-P-K มี N-ไนโตรเจน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ เร่งการแตกยอด ออกใบ เพิ่มความเขียวของใบ ทำให้ต้นมะม่วงสังเคราะห์แสงได้ดี P-ฟอสฟอรัส ช่วยส่งเสริมการแผ่กระจายของรากมะม่วง ทำให้รากมะม่วงแผ่กระจายไปได้กว้างขึ้น มีความแข็งแรง ดูกินธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น ส่งผลให้ต้นมะม่วงแข็งแรงตามไปด้วย K-โปแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการออกผลผลิต ทำให้มะม่วงติดผลดก มะม่วงผลโตไว น้ำหนักดี มีรสชาติดี ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นแล้ว FK-1 ยังประกอบด้วย สารจับใบ ธาตุรอง และธาตุเสริมที่ช่วยส่งเสริมความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับต้นมะม่วง เมื่อต้นมะม่วงแข็งแรง จึงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงสูงขึ้น

—-

โทรสั่งซื้อ: 090-592-8614
LINE ID: PrimPB
.

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน ด้วย (MAKA) มาคา สารอัลคาลอยด์ กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยต่อผู้ใช้

มาคา กำจัดแมลงปลอดสารพิษ

หนอน ป้องกัน กำจัดหนอน ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหนอน ป้องกันไม่ให้ลุกลาม ด้วย (AiKi-BT) ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ ผลิตจากเชื้อ บีที ที่ออกฤทธิ์เพราะกับหนอน เชื้อบีทีนี้ ไม่มีผลและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้เป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ทำลายหนอนได้เป็นอย่างดี

ไอกี้-บีที สารกำจัดหนอน กำจัดหนอนแมลงวัน ปลอดสารพิษ

โรคของพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ใช้ IS ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและกำจัดโรคยอดไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ไอเอส ป้องกันกำจัด ยับยั้งโรครา

เร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ด้วย ปุ๋ยน้ำ (FK-1) ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ธาตุหลัก N-P-K ช่วยเร่งการเสริมเติบโตของพืช เพิ่มความเขียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชออกดอกออกผลได้ดี ผลผลิตดี ได้น้ำหนักดี และในส่วนของ ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ที่มีใน ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับพืช

ปุ๋ยน้ำเข้มข้น FK-1 บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

ปุ๋ย FK ชุดเพิ่มผลผลิต โปแตสเซียมสูง สำหรับพืชออกผล และพืชลงหัวทุกชนิด ส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล เพื่อเพิ่มน้ำหนักผลผลิต ประกอบด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ สูตรพิเศษ K1 ขนาด 1 กิโลกรัม และ ปุ๋ยบัวแก้ว ตรา FK ขนาด 1 กิโลกรัม รวม 1 ชุด น้ำหนัก 2 กิโลกรัม

ปุ๋ยน้ำเข้มข้น FK-3 ชุดเร่งผลผลิตพืช ผลใหญ่ น้ำหนักดี มีภูมิต้านทานโรค

อ้างอิง doa.go.th/share/attachment.php?aid=697

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *