ส้มเขียวหวานใบเหลือง ใบแห้ง โคนเน่า ใบหงิก แยกสาเหตุก่อน รักษาได้ตามอาการ

โรครากเน่าโคนเน่า ในส้มเขียวหวาน

เป็นโรคในส้มเขียวหวาน ที่เกิดจากเชื้อรา เกิด ณ บริเวณโคนต้นใกล้ผิวดิน เริ่มต้นสังเกตุได้ว่าเปลือกจะเป็นจุดๆ จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล และเน่า จะมียางสีน้ำตาลไหลออกมา ต่อจากนั้นใบเหลือง ร่วงหล่น กิ่งเริ่มแห้งตายในที่สุด

ส้มเขียวหวานใบเหลือง ส้มเขียวหวานใบร่วงหล่น ส้มเขียวหวานใบแห้ง กิ่งแห้ง เริ่มตาย หลายๆครั้งต้นเหตุคือโรค รากเน่าโคนเน่า แก้ได้โดย ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา

 

ส้มเขียวหวานใบเหลือง ใบเหลืองซีด ใบเล็กเรียวกว่าปกติ เพราะโรคกรีนนิ่ง ที่เกิดกับส้มเขียวหวาน

โรคกรีนนิ่ง มีเพลี้ยกระโดดเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปติดกับกิ่งพันธุ์ ทำให้ใบเหลืองจนถึงเหลืองซีด ใบส้มเขียวหวานจะมีขนาดเล็กกว่าปกติ เรียว ตั้งขึ้น ใบหนากว่าปกติ ผลส้มเขียวหวานจะมีขนาดเล็ก เมล็ดลีบ ร่วงก่อนกำหนด

โรคนี้ กำจัดได้โดยการฉีดพ่น มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลงปลอดสารพิษ เพื่อป้องกันและกำจัดเพลี้ยกระโดด

 

ใบส้มเขียวหวานเป็นแผล ใบอ่อน มียางไหลออกมา เพราะเป็น โรคแคงเกอร์

ลักษณะอาการ ใบจะเป็นแผลกลมนูน แตกเป็นสะเก็ดสีน้ำตาลทั้งด้านบนใบและใต้ใบ ในใบอ่อนจะเห็นวงสีเหลืองล้อมรอบแผล บางครั้งอาจมียางไหลออกมาด้วย อาการที่กิ่งจะเป็นแผลมีสะเก็ดที่เปลือก ถ้าเป็นมากจะทำให้กิ่งตาย อาการที่ผลจะเกิดรอยแตกตามขวาง

โรคแคงเกอร์นี้ จัดเป็นโรคร้ายแรงของพืชตระกูลส้ม สาเหตุหลักที่ทำให้เชื้อโรคแคงเกอร์เข้าทำลายส้มเขียวหวานได้คือ หนอนชอนใบ ในระยะแตกใบอ่อน ดอกและผลอ่อน เพราะหนอนจะทำให้เป็นแผล เปิดทางให้เชื้อโรคเข้าทำลาย

แก้ไขและป้องกันได้ด้วย การฉีดพ่น ไอกี้-บีที สารกำจัดหนอนปลอดสารพิษ ร่วมกับ เอฟเค-1 ปุ๋ยน้ำ ที่มีธาตุหลัก NPK ช่วยเร่งการเจริญเติบโตเพิ่มความเขียว และมีธาตุรอง ธาตุเสริมที่เข้มข้น ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงศัตรูพืช

 

หนอมส้มแก้ว ในส้มเขียวหวาน

จะเริ่มทำลายใบส้มทันที อย่างช้าๆ หลังจากนั้น 5-6 วัน จะเริ่มเข้าทำลายใบส้มเขียวหวานอย่างรวดเร็ว สร้างความเสีอหายเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะส้มต้นเล็กอาจถึงได้ได้ ป้องกันและกำจัดโดย ฉีดพ่น ไอกี้-บีที ร่วมกับ เอฟเค-1 (ปุ๋ยน้ำ+ธาตุรอง+ธาตุเสริม)

 

ใบส้มเขียวหวานเป็นสีน้ำตาลสนิม ผลสกปรก เกิดจากไรสนิมส้ม

เข้าทำลายโดยการดูดกินน้ำเลี้ยงจากผลและใบ ทั้งด้านบนใบ และด้านใต้ใบ ผลส้มที่ถูกไรสนิมดูดกิน จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีน้ำตาลสนิม ผลมีลักษณะสกปรก ไม่สวยงาม ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศ

ป้องกันกำจัด ด้วยการฉีดพ่น มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลง ร่วมกับ เอฟเค-1 (ปุ๋ยน้ำ+ธาตุรอง+ธาตุเสริม)

 

ผลส้มเขียวหวานมีรอยสีเทาเงิน เป็นวง เกิดจากเพลี้ยไฟ

เป็นแมลงที่มีขนาดเล็ก ตัวอ่อน และตัวเต็มวัยจะดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน ใบอ่อน และผล ผลที่ถูกทำลายจะปรากฎรอยสีเทาเงินเป็นวงบริเวณขั้วผล และก้นผล หรือเป็นทางสีเทาเงินตามความยาวของผลส้ม

การป้องกันกำจัด ให้เด็ดผลที่แคระแกร็น หรือผลที่ถูกเพลี้ยไฟทำลายทิ้ง และถ้าพบมีการระบาดมาก วให้ฉีดพ่นด้วย มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลง ร่วมกับ เอฟเค-1 (ปุ๋ยน้ำ+ธาตุรอง+ธาตุเสริม)

 

ส้มเขียวหวานใบหงิก ส้มเขียวหวานยอดหงิก เพราะเพลี้ยอ่อน

ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยสามารถเข้าทำลายส้มเขียวหวานได้โดยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ยอดอ่อน และใบเมื่อเริ่มผลิออกมาใหม่ ทำให้ใบหงิกงอไม่เจริญเติบโต จะพบระบาดมากเมื่อฝนทิ้งช่วง โดยมีมดเป็นพาหะในการแพร่กระจาย

ป้องกันกำจัด ด้วยการฉีดพ่น มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลง ร่วมกับ เอฟเค-1 (ปุ๋ยน้ำ+ธาตุรอง+ธาตุเสริม)

 

ส้มเขียวหวานกิ่งแห้งตาย ผลส้มเป็นรอยยุบ หอยเพลี้ย

เป็นแมลงปากดูดชนิดหนึ่ง ชาวบ้านบางแห่งเรียกว่า เพลี้ยสะเก็ดตัวแก่ปกคลุมด้วยวัตถุแข็งเหนียว คล้ายเกราะหรือมีเกราะอ่อน ๆ คล้ายขี้ผึ้ง หนา ๆ คลุมตัวไว้ การทำลายของเพลี้ยหอยจะดูดกินน้ำเลี้ยงจากใบ กิ่งดอก และผล ทำให้เป็นรอยยุบเล็กน้อยหรือเป็นจ้ำ ๆ สีเขียวตามใบ หากเพลี้ยหอยเกาะที่กิ่งมาก อาจทำให้กิ่งส้มแห้งตายได้

การป้องกันกำจัด ควรตัดแต่งกิ่งที่เป็นโรคนำไปเผาทำลาย เสร็จแล้วให้ฉีดพ่นด้วย มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลง ร่วมกับ เอฟเค-1 (ปุ๋ยน้ำ+ธาตุรอง+ธาตุเสริม)

 

เร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ด้วย ปุ๋ยน้ำ (FK-1) ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ธาตุหลัก N-P-K ช่วยเร่งการเสริมเติบโตของพืช เพิ่มความเขียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชออกดอกออกผลได้ดี ผลผลิตดี ได้น้ำหนักดี และในส่วนของ ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ที่มีใน ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับพืช

ปุ๋ยน้ำเข้มข้น FK-1 บำรุงต้น เร่งการเจริญเติบโต เสริมสร้างภูมิต้านทานโรค

 

หนอน ป้องกัน กำจัดหนอน ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหนอน ป้องกันไม่ให้ลุกลาม ด้วย (AiKi-BT) ไอกี้-บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ ผลิตจากเชื้อ บีที ที่ออกฤทธิ์เพราะกับหนอน เชื้อบีทีนี้ ไม่มีผลและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้เป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ทำลายหนอนได้เป็นอย่างดี

ไอกี้-บีที สารกำจัดหนอน กำจัดหนอนแมลงวัน ปลอดสารพิษ

 

โรคของพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ใช้ IS ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและกำจัดโรคยอดไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ไอเอส ป้องกันกำจัด ยับยั้งโรครา

 

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน ด้วย (MAKA) มาคา สารอัลคาลอยด์ กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยต่อผู้ใช้

มาคา กำจัดแมลงปลอดสารพิษ

 

 

อ้างอิง oae.go.th/fruits/ index.php/protect?id=110

รูปภาพ wegrow.in.th/tree _detail.php?lan=&id=41

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *