หนอนแก้วส้ม หนอนชอนใบส้ม ส้มใบม้วน ส้มแคระ กำจัดหนอนด้วย เอนไซม์สกัด บีที

หนอนแมลงศัตรูส้ม หนอนแก้วส้ม จะกัดกินใบอ่อน และใบแก่ ทำลายใบส้มได้ทั้งใบ ทำให้ ส้มยอดโกร๋น เหลือแต่ก้านใบ ส่วนหนอนชอนใบส้ม จะชอนไชใต้ผิวใบส้ม ดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ใบส้มมีรอยคดเคี้ยวเป็นทาง ส้มใบบิด เบี้ยว ส้มใบม้วน งอ ทำให้ต้นส้มแคระ ไม่เจริญเติบโตได้ดี ป้องกันและกำจัดหนอน แมลงศัตรูส้ม ฉีดพ่นด้วย เอนไซม์สกัด บีที สารชีวินทรีย์ป้องกันและกำจัดหนอนปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค ไปที่ เอนไซต์สกัด บีที >> เร่งต้นส้ม ให้ฟื้นตัวจากการเข้าทำลายของหนอนได้อย่างรวดเร็ว แตกยอด แตกใบใหม่ ให้ผลผลิตดี ผสม FK-1 ฉีดพ่นไปพร้อมกับ เอนไซม์สกัด บีที ใน FK-1 นั้นประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริมอย่างครบถ้วน ตามที่ต้นส้ม ต้องการใช้ในการเจริญเติบโตและออกผลผลิต ธาตุหลัก N-P-K มีไนโตรเจน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต สร้างความเขียวของใบ ทำให้ต้นส้มสังเคราะห์แสงได้ดี  ฟอสฟอรัส ช่วยส่งเสริมการแผ่กระจายของรากต้นส้ม ทำให้รากแข็งแรง ดูดกินธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น ส่งผลให้ลำต้นแข็งแรงไปด้วย และโพแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการออกผลผลิต ทำให้ส้ม ผลโต น้ำหนักดี ลูกดก มีผลผลิตที่สูงขึ้น นอกจากนั้นแล้ว ใน FK-1 ยังประกอบด้วย สารจับใบ และ ธาตุรอง ธาตุเสริม ที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงให้กับต้นส้ม เมื่อต้นส้ม สมบูรณ์ แข็งแรง จึงมีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง สูงขึ้น  ไปที่ FK-1 >>  

หนอนแก้วส้ม

เป็นตัวอ่อนของผีเสื้อกลางวันที่มีลายสีดำเหลือง ไข่มีรูปร่างกลมสีเหลือง ขนาดประมาณหัวเข็มหมุดเป็นฟองเดี่ยวๆ บนใบส้ม หนอนแก้วส้มระยะวัยแรกๆ เมื่อฟักออกจากไข่ จนถึงระยะวัยที่ ๔ มีสีดำขาวคล้ายขี้นก หรือขี้หนอน มีลักษณะคล้ายหนามบนลำตัว เมื่อโตขึ้นเป็นหนอนระยะวัยที่ ๕ ลำตัวหนอนจะมีสีเขียวแกมสีเหลือง และมีขนาดค่อนข้างใหญ่ หนอนแก้วส้มจะเริ่มกัดกินใบอ่อนตั้งแต่ระยะที่เพิ่งฟักออกจากไข่ เมื่อมีขนาดโตขึ้น จะกัดกินทำลายใบส้ม ทั้งใบอ่อน และใบแก่ได้รวดเร็วมาก ทำให้ยอดส้มโกร๋น เหลือแต่ก้านใบ หรือกิ่งก้าน เป็นแมลงศัตรูที่ระบาดทำลายส้มในฤดูฝน คือ ประมาณตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม หากพบผีเสื้อกลางวันตัวแม่เริ่มวางไข่ ต้องเฝ้าระวังการทำลายของหนอน อาจป้องกัน โดยการใช้กับดักแสงไฟ เมื่อพบหนอนหรือการทำลายยังไม่มาก ให้ใช้วิธีจับตัวหนอนออกจากต้นส้ม หรือการฉีดพ่นด้วยสารสกัดจากสะเดา หรือสารป้องกันกำจัดแมลงที่มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม  

หนอนชอนใบส้ม

เป็นหนอนของผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็ก ตัวหนอนมีสีเหลืองอ่อน มักเข้าทำลายใบอ่อนโดยการชอนไชอยู่ใต้บริเวณผิวใบ และดูดกินน้ำเลี้ยง ทำให้ใบส้มเกิดร่องรอยคดเคี้ยวเป็นทาง และบิดเบี้ยว ม้วนงอ นอกจากจะทำให้ต้นส้มแคระแกร็นไม่เจริญเติบโตแล้ว บาดแผลที่เกิดจากการทำลายของหนอนชอนใบ จะเป็นช่องทางให้โรคแคงเกอร์เข้าทำลายซ้ำอีกด้วย หนอนชอนใบสามารถระบาดในสวนส้มได้ตลอดปี หรือทุกครั้งที่ต้นส้มแตก หรือผลิใบอ่อน แต่มักมีการระบาดรุนแรงมาก ในช่วงฤดูฝนประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ซึ่งเป็นระยะเวลาเดียวกันกับที่มีโรคแคงเกอร์ระบาด สามารถป้องกัน และกำจัดหนอนชอนใบส้มได้ โดยการใช้แมลงห้ำ และแมลงเบียน หรือการใช้สารเคมีในกลุ่มของไดเมทโทเอท ฟลูเฟนนอกซูรอน อิมิดาโคลปริก หรือสารเคมี ตามคำแนะนำของนักวิชาการ บางครั้งหากหนอนมีการระบาดรุนแรงมาก หรือเมื่อฉีดสารเคมีทั่วไปตามที่แนะนำแล้ว แต่ยังไม่สามารถควบคุมการระบาดได้ ก็จำเป็นต้องใช้เมทโทมิล เปอร์เมทริน ไซเปอร์เมทริน ไซเปอร์เมทรินแอลฟา —- สั่งซื้อออนไลน์ที่ www.FKX.asia โทรสั่งซื้อ: 090-592-8614 LINE ID: FarmKaset   หนอนป้องกัน กำจัดหนอน ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหนอน ป้องกันไม่ให้ลุกลาม ด้วย เอนไซม์สกัด บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ ผลิตจากเชื้อ บีที ที่ออกฤทธิ์เพราะกับหนอน เชื้อบีทีนี้ ไม่มีผลและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้เป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ทำลายหนอนได้เป็นอย่างดี
เอนไซม์สกัด บีที สารกำจัดหนอน ปลอดสารพิษ เอนไซม์สกัด BT เข้มข้น 1.93×109 cfu/g WP
  เร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ด้วย ปุ๋ยน้ำ (FK-1) ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ธาตุหลัก N-P-K ช่วยเร่งการเสริมเติบโตของพืช เพิ่มความเขียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชออกดอกออกผลได้ดี ผลผลิตดี ได้น้ำหนักดี และในส่วนของ ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ที่มีใน ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับพืช  

โรคของพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ใช้ IS ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและกำจัดโรคยอดไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ไอเอส ป้องกันกำจัด ยับยั้งโรครา

  ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน ด้วย (MAKA) มาคา สารอัลคาลอยด์ กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยต่อผู้ใช้   ปุ๋ย FK ชุดเพิ่มผลผลิต โปแตสเซียมสูง สำหรับพืชออกผล และพืชลงหัวทุกชนิด ส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล เพื่อเพิ่มน้ำหนักผลผลิต ประกอบด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ สูตรพิเศษ K1 ขนาด 1 กิโลกรัม และ ปุ๋ยบัวแก้ว ตรา FK ขนาด 1 กิโลกรัม รวม 1 ชุด น้ำหนัก 2 กิโลกรัม   อ้างอิง kanchanapisek.or.th/kp6/sub/book/book.php? book=26&chap=7&page=t26-7-infodetail08.html

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *