โรครา ในแคนตาลูปและเมล่อน ป้องกันและกำจัดด้วย ไอเอส สั่งซื้อไลน์ไอดี FarmKaset หรือโทร 090-5928614

แคนตาลูปใบไหม้ เมล่อนใบไหม้ ใบแห้ง แคนตาลูปต้นเหี่ยวแห้ง ยืนต้นตาย เมล่อนใบเหลืองแห้ง ใบสนิม ใบลวก มียางไหล เหล่านี้ เป็นโรค ที่มีเหตุจากเชื้อรา

โรคราแป้งเป็นปัญหาของแคนตาลูป และเมล่อน พบมีการระบาดทั่วไป ในพืชตระกูลแตงต่างๆก็เช่นเดียวกัน ส่วน โรคยางไหล Gummy Stem Blight (GSB) จะพบว่าบริเวณลำต้นจะมีอาการเน่า กิ่งก้านก็มีอาการเน่าได้เช่นกัน เนื่องจากเป็นระยะที่ใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิต จึงมีผลทำให้ต้นมีการเจริญเติบโตช้า และผลโตไม่เต็มที่ ถ้าต้นที่อาการรุนแรงมาก ต้นก็จะเหี่ยวแห้งและยืนต้นตาย อาจทำให้ผลผลิตเสียหายบางครั้งเกษตรกรจึงรีบเก็บผลผลิตก่อนทั้งที่ยังสุกไม่เต็มที่ทำให้ผลผลิตของแคนตาลูปไม่ได้คุณภาพ

อะไรคือ โรคยางไหล (Gummy Stem Blight)
เริ่มต้นจะพบแผลฉ่ำน้ำ บริเวณก้านใบ กิ่งใบ และลำต้น บริเวณข้อต่อของลำต้นกับกิ่ง จะพบได้มาก ชัดเจน จากนั้นแผลจะบุ๋มลึก เริ่มเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล หรือน้าตาลแดง ที่แผลจะพบยางเหนี่ยวสีแดง (Gummy ooze) ไหลออกจากแผล เป็นยางเยิ้มๆ เกาะแห้งอยู่ที่บริเวณแผลด้วยลักษณะอาการของโรคเช่นนี้  จึงได้มีการตั้งชื่อโรคตามอาการโรคที่พบ คือ โรคยางไหล และเมื่อแผลเริ่มแห้งจะพบเม็ดหรือจุดดำ เล็กๆ (pycnidia) กระจายอยู่ที่บริเวณแผล  ส่วนอาการที่ใบก็จะพบใบเป็นแผลฉ่ำน้ำก่อน จากนั้นแผลที่ใบจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลลุกลามไปตามเส้นกลางใบของแคนตาลูปทำให้ใบไหม้

เชื้อสาเหตุของโรคยางไหล 
เชื้อราสาเหตุโรค ที่เข้าทำลาย มี 2 ระยะ  คือ   ถ้าเป็นเชื้อราสาเหตุโรคระยะที่มีการสืบพันธุ์ แบบอาศัยเพศ (sexual stage) จะเกิดจากเชื้อสาเหตุ Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm.  แต่ถ้าเป็นเชื้อสาเหตุโรคระยะที่มีการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ (asexual stage) ก็จะเกิดจากเชื้อสาเหตุ Phoma cucurbitacearum Sacc.  ซึ่งถ้าเป็นเชื้อราในระยะนี้จะสังเกตพบว่า    เชื้อราจะมีการสร้างเม็ดสีดำเล็กๆ (pycnidia)   กระจายอยู่ทั่วบริเวณแผล  ซึ่งส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สำคัญที่ใช้ในการเจริญพันธุ์ของเชื้อราสาเหตุในการเข้าทำลายพืชในฤดูถัดไป

ป้องกันและกำจัดโรคของ แคลตาลูป และเมล่อน ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ฉีดพ่นด้วย ไอเอส สารอินทรีย์ป้องกันและยับยั้งเชื้อรา ปลอดสารพิษ ปลอดภัยต่อทั้งผู้ใช้และผู้บริโภคผสมในอัตราส่วน 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร หรือ 500 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นให้ทั่วบริเวณที่มีการระบาด

เร่งแคลตาลูป และเมล่อน ให้ฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว จากการเข้าทำลายของโรคที่มีสาเหตุจากเชื้อรา ให้กลับมาเจริญเติบโตไว ให้ผลผลิตดีขึ้น ผสม FK-1 ฉีดพ่นไปพร้อมกับ ไอเอส ใน FK-1 นั้นประกอบไปด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง และธาตุเสริมต่างๆ ที่ต้นเมล่อน และแคลตาลูป จำเป็นต้องใช้ในการเจริญเติบโต และการออกผลผลิต ธาตุหลัก N-P-K ประกอบด้วย ไนโตรเจน ช่วยเร่งการเจริญเติบโต ทำให้โตไว เร่งความเขียวของใบทำให้สังเคราะห์แสงได้ดีขึ้น เสริมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ให้กับแคลตาลูป และเมล่อน มี ฟอสฟอรัส ช่วยเร่งการแผ่กระจายของระบบราก เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบรากพืช ทำให้รากแข็งแรง ดูดกินธาตุอาหารในดินได้ดีขึ้น ทำให้พืชเจริญเติบโตได้ดีอย่างต่อเนื่อง และมี โพแตสเซียม ช่วยส่งเสริมกระบวนการลำเลียงอาหาร การสะสมอาหาร ทำให้ออกผลผลิตได้ดี ติดผลดก แคลตาลูป และเมล่อนมีลูกใหญ่ น้ำหนักดี มีรสชาติดี

นอกจากนั้นแล้ว ใน FK-1 ยังประกอบไปด้วย สารจับใบ ธาตุรอง และธาตุเสริม ที่ช่วยเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรง ให้กับต้นเมล่อน และแคลตาลูป เมื่อมีความสมบูรณ์แข็งแรง จึงทำให้มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงสูงขึ้น


สั่งซื้อออนไลน์ที่ www.FKX.asia
โทรสั่งซื้อ: 090-592-8614 
LINE ID: FarmKaset

โรคของพืช ที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรา ใช้ IS ไอเอส สารอินทรีย์ ป้องกันและกำจัดโรคยอดไหม้ โรคใบจุดสีน้ำตาล โรคราสนิม และโรคต่างๆ ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา

ไอเอส ป้องกันกำจัด ยับยั้งโรครา

เร่งการเจริญเติบโตของพืช ทำให้พืชเจริญเติบโตแข็งแรง มีภูมิต้านทานต่อโรคและแมลง ด้วย ปุ๋ยน้ำ (FK-1) ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 ประกอบด้วย ธาตุหลัก ธาตุรอง ธาตุเสริมที่จำเป็น ธาตุหลัก N-P-K ช่วยเร่งการเสริมเติบโตของพืช เพิ่มความเขียว ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการสังเคราะห์แสง พืชออกดอกออกผลได้ดี ผลผลิตดี ได้น้ำหนักดี และในส่วนของ ธาตุรอง และ ธาตุเสริม ที่มีใน ปุ๋ยน้ำ เอฟเค-1 จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแรง และสร้างภูมิต้านทานต่อโรคและแมลงให้กับพืช

หนอน ป้องกัน กำจัดหนอน ยับยั้งการแพร่พันธุ์ของหนอน ป้องกันไม่ให้ลุกลาม ด้วย เอนไซม์สกัด บีที เป็นสารชีวินทรีย์ สำหรับกำจัดหนอนโดยเฉพาะ ผลิตจากเชื้อ บีที ที่ออกฤทธิ์เพราะกับหนอน เชื้อบีทีนี้ ไม่มีผลและไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนม จึงทำให้เป็นสารธรรมชาติที่ปลอดภัย ออกฤทธิ์ทำลายหนอนได้เป็นอย่างดี

เอนไซม์สกัด บีที สารกำจัดหนอน ปลอดสารพิษ 
เอนไซม์สกัด BT เข้มข้น 1.93×109 cfu/g WP

ป้องกันและกำจัดเพลี้ยแป้ง แมลงปากดูด เพลี้ยไฟ เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยอ่อน ด้วย (MAKA) มาคา สารอัลคาลอยด์ กำจัดแมลงและเพลี้ยต่างๆ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปลอดภัยต่อผู้ใช้

ปุ๋ย FK ชุดเพิ่มผลผลิต โปแตสเซียมสูง สำหรับพืชออกผล และพืชลงหัวทุกชนิด ส่งเสริมกระบวนการเคลื่อนย้ายแป้งและน้ำตาล เพื่อเพิ่มน้ำหนักผลผลิต ประกอบด้วยสารเพิ่มประสิทธิภาพ สูตรพิเศษ K1 ขนาด 1 กิโลกรัม และ ปุ๋ยบัวแก้ว ตรา FK ขนาด 1 กิโลกรัม รวม 1 ชุด น้ำหนัก 2 กิโลกรัม

credit
doa.go.th/pibai/pibai/n12/v_3-apr/kayaipon.html
vigotech.co.th/index.php?lay=show&ac=article&Id=539837249&Ntype=8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *