เดือน: มิถุนายน 2018

ปุ๋ยอ้อย ปุ๋ยหวาน ปุ๋ยเร่งโตสำหรับอ้อย ปุ๋ยเร่งน้ำหนัก และ CCS ปุ๋ย FK-1 และ FK-3S
ปุ๋ยลองกอง ปุ๋ยเร่งโตลองกอง ปุ๋ยเร่งผลผลิตลองกอง ใช้ปุ๋ยตรา FK
ปุ๋ยเร่งลูกพุทรา ปุ๋ยเร่งโตสำหรับพุทรา ปุ๋ยน้ำสำหรับพุทรา FK-1 โตไว ใบเขียว ผลผลิตสูง
ราดำในพุทรา พุทราเป็นโรคราดำ โรคเชื้อราในต้นพุทรา ใช้ ไอเอส ปลอดสารพิษ
เพลี้ยข้าว เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ข้าวใบหงิก เพราะเพลี้ย แก้ด้วย มาคา ปลอดสารพิษ
ข้าวใบไหม้ ข้าวใบแห้ง ใบจุด ข้าวเป็นโรคเชื้อรา ใช้ ไอเอส
เพลี้ยมะม่วง เพลี้ยจักจั่นมะม่วง ป้องกันและกำจัดด้วย มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลง
เพลี้ยพุทรา เพลี้ยไฟพุทรา แก้เพลี้ยใช้ มาคา สารอัลคาลอยด์กำจัดแมลง ปลอดสารพิษ
หนอนพุทรา พุทราเป็นหนอน หนอนแดงพุทรา หนอนแมลงวัน กำจัดด้วย ไอกี้-บีที ปลอดสารพิษ
เพลี้ยถั่วฝักยาว เพลี้ยกระโดดในถั่วฝักยาว เพลี้ยต่างๆ จัดการด้วย มาคา ปลอดสารพิษ
เพลี้ยแป้งน้อยหน่า เพลี้ยไฟน้อยหน่า เพลี้ยอ่อนน้อยหน่า แมลงศัตรูน้อยหน่า ใช้ มาคา
น้อยหน่าใบไหม้ น้อยหน่าใบร่วง ใบแห้ง โรคน้อยหน่าที่เกิดจากเชื้อรา แก้ได้ด้วย ไอเอส
โรคใบจุดทุเรียน โรคทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส สั่งซื้อ ไลน์ไอดี FarmKaset โทร 090-592-8614
ปุ๋ยแตงโม ปุ๋ยเร่งผลผลิตแตงโม ปุ๋ยน้ำเร่งผล เร่งโต สำหรับแตงโม ต้อง FK-1
ปุ๋ยเร่งโต สำหรับกล้วยหอม กล้วยหอมโตไว ให้ผลผลิตดี ปุ๋ย FK-1
ส้มรากเน่า ส้มใบไหม้ ส้มใบแห้ง ราดำในส้ม ส้มใบแหว่ง โรคส้มจากเชื้อรา ต้อง ไอเอส
หนอนลำไย หนอนเจาะผลลำไย หนอนกินดอกลำไย หนอนต่างๆ แก้ด้วย ไอกี้-บีที
ลำไยใบไหม้ ใบแห้ง ผลเน่า ผลร่วง กิ่งแห้ง ยอดแห้ง ราน้ำฝน แก้ด้วย ไอเอส
หนอนละมุด หนอนเจาะผลละมุด ละมุดเป็นหนอน แก้ด้วย ไอกี้-บีที ปลอดสารพิษ
ละมุดใบแห้ง ละมุดใบไหม้ ยอดแห้ง ยอดไหม้ โรคละมุดจากเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส
มะม่วงหิมพานต์ใบไหม้ มะม่วงหิมพานต์โคนเน่า รากเน่า โรคจากเชื้อราในมะม่วงหิมพานต์
มะกอกใบไหม้ มะกอกใบแห้ง มะกอกยอดหงิก ต่างสาเหตุ โรคหรือแมลงดูก่อนแก้ไข