เดือน: กันยายน 2018

หนอนองุ่น องุ่นเป็นหนอน หนอนเจาะองุ่น กำจัดหนอนองุ่น ด้วยไอกี้-บีที บำรุงด้วย FK-1
หนอนห่อใบข้าว หนอนม้วนใบข้าว กำจัดหนอน ในนาข้าว ใช้ ไอกี้-บีที
กำจัดหนอนมะพร้าว มะพร้าวผลผลิตลด ใบแห้ง มีโพรงอุโมงหนอนใต้ใบ ใช้ ไอกี้-บีที
หนอนทุเรียน หนอนเจาะผลทุเรียน หนอนกินใบทุเรียน แก้ด้วย ไอกี้-บีที
มะม่วงใบดำ ขอบใบแห้ง ดอกร่วง เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นมะม่วง แมลงเจาะมะม่วง ใช้ มาคา
ขิงใบเหลือง ขิงใบแห้ง ขิงแง่งเน่า ขิงใบเหี่ยว โรคเชื้อราในขิง ใช้ ไอเอส
ยางพาราเปลือกเน่า โรคเปลือกเน่าในยางพารา แก้ด้วย ไอเอส บำรุงด้วย FK-1
โรคใบไหม้ พืชใบเหลือง โรครากเน่าโคนเน่า พืชใบแห้ง โรคใบร่วง ใช้ ไอเอส
ผักหวานป่ายอดไหม้ ผักหวานป่าใบไหม้ ผักหวานป่าใบแห้ง แก้ด้วย ไอเอส
ปุ๋ยอินทผาลัม ปุ๋ยเร่งผลผลิตอินทผาลำ ปุ๋ยเร่งโตอินทผาลัม FK-1 และ FK-3
โรคอินทผาลัม อินทผาลัมใบไหม้ อินผาลัมใบแห้ง โรคอินทผาลัมจากเชื้อรา ใช้ ไอเอส