เดือน: ตุลาคม 2018

ป้องกัน และกำจัด หนอนมะนาว หนอนชอนใบมะนาว ด้วย เอนไซม์สกัด บีที และ FK-1
ป้องกัน กำจัด แมลงวันผลไม้ หนอนผลไม้ ใช้ มาคา+บีที เร่งพืชฟื้นตัวด้วย FK-1
หนอนมะเขือ หนอนมะเขือเทศ หนอนมะเขือยาว หนอนมะเขือเปราะ กำจัดดวย เอนไซม์สกัด บีที
มะพร้าวยอดแห้งตาย ปาล์มยอดแห้งตาย ยอดหัก ลำต้นแห้ง หัก เพราะหนอนด้วงเจาะ แก้ด้วย เอนไซม์สกัด บีที
ผลทุเรียนเป็นแผล ผลเน่า เพราะหนอน กำจัดหนอนเจาะทุเรียน ฉีดพ่น เอนไซม์สกัด บีที ปลอดภัย
ราสนิมลีลาวดี ราสนิมลั่นทม ลีลาวดีใบร่วง ใบแห้ง ป้องกัน แก้ไขด้วย ไอเอส
โรคกุ้งแห้งในพริก พริกใบเหลือง พลิกใบแห้ง โรคพริกที่เกิดจากเชื้อรา รักษาด้วย ไอเอส
ยางพารากิ่งแห้งตาย ยางพารายอดดำ ใบดำ กิ่งดำ เพราะเพลี้ยหอยเข้าทำลาย
หนอนกะหล่ำ หนอนเจาะยอดกะหล่ำ กำจัดด้วย เอนไซม์สกัด บีที ปลอดสารพิษ
เพลี้ยอ่อนกะหล่ำปลี เพลี้ยไฟกะหล่ำปลี แมลงศัตรูพืชกะหล่ำปลี ที่สร้างความเสียหาย กำจัดด้วย มาคา
เพลี้ยไฟ มะระจีน เพลี้ยอ่อนมะระ มะระยอดหงิก ยอดดำ เพราะเพลี้ยโจมตี แก้ด้วย มาคคา
หนอนใยผักคะน้า หนอนคะน้า กำจัดด้วย เอนไซม์สกัด บีที
ต้นขจรใบหงิก ต้นขจรใบเหี่ยว ดอกขจรออกน้อย โตช้า ผลผลิตต่ำ เพราะเพลี้ยไฟ กำจัดด้วย มาคา
มะลิใบหงิก ดอกมะลิผิดรูป ต้นมะลิแคระไม่โต เพราะเพลี้ยไฟเข้าทำลาย แก้ด้วย มาคา
หนอนมะลิ หนอนเจาะดอกมะลิ แก้ด้วย เอนไซม์สกัด บีที
หนอนชาเขียว หนอนใบชา ป้องกันและกำจัดหนอนชาเขียวด้วย บีที ปลอดภัย
ป้องกัน กำจัดหนอนแอปเปิ้ล ผลแอปเปิ้ลเป็นหนอน กำจัดด้วย บีที สารชีวินทรีย์ปลอดสารพิษ
อ้อยใบขาว โรคใบขาวอ้อย เพราะ เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล เป็นแมลงพาหะ ป้องกันและแก้ด้วย มาคา
หนอนอ้อย หนอนกออ้อย อ้อยยอดแห้ง เหี่ยวตาย เพราะหนอนกอ แก้ด้วย ไอกี้-บีที
หนอนกาแฟ หนอนเจาะต้นกาแฟ ต้นกาแฟกิ่งแห้ง หัก แก้ด้วย ไอกี้-บีที
หนอนมังคุด หนอนชอนใบมังคุด หนอนกินใบมังคุด กำจัดหนอนมังคุดด้วย ไอกี้-บีที
องุ่นใบเหลือง ผลองุ่นสุกไม่พร้อมกัน องุ่นโตช้า เพราะขาดธาตุอาหารพืช แก้ด้วย FK-1