ปี: 2021

จำแนกโรคพืช ว่ามีสาเหตุจาก เชื้อรา ไวรัส หรือแบคทีเรีย ก่อนตัดสินใจซื้อยาป้องกันและยับยั้ง
โรคหนอนกอ หนอนกออ้อย หนอนม้วนใบ หนอนเจาะลำต้น ระบาดหนักหน้าแล้ง ป้องกันและกำจัดอย่างไร
โรคข้าว โรคดอกกระถิน (False Smut) เกิดจากเชื้อรา Ustilaginoidea virens (Cke.) เข้าทำลายรวงข้าวในระยะเริ่มออกดอก
โรคข้าว : โรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease) แสดงอาการบนแต่ละส่วน ตามระยะการโตของข้าง เร่งป้องกันกำจัด
โรคใบไหม้แผลเล็ก ในข้าวโพด ข้าวโพดใบไหม้ เกิดจากเชื้อรา Bipolaris maydis (Nisik.) Shoemaker. การป้องกันกำจัด
ปาล์มน้ำมัน ระวังการระบาดของ โรคใบไหม้ปาล์มน้ำมัน ป้องกัน กำจัด หมั่นสังเกตุใบอ่อน
โรคใบไหม้ในมันฝรั่ง ฉีดพ่นยาป้องกันและยับยังโรคพืช ทุก 5-7 วัน แต่ถึงอย่างไรก็ตาม ควรสลับยา เพื่อป้องกันการดื้อยา
โรคใบด่างในมันสำปะหลัง เป็นแล้วไม่มียารักษา ต้องป้องกัน และกำจัดแมลงพาหะ
โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ต้องป้องกัน และยับยั้งการระบาดเพิ่มเติม
ลักษณะดินในไร่ของฉัน เหมาะที่จะปลูกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร? ถึงจะได้ผลผลิตดี
ชาวไร่ถูกกดราคา! 3 สมาคมฯแก้ ประกาศรับซื้อหัวมัน 2.40 บาทต่อกิโลกรัม
โรคมันสำปะหลัง : วิจัยแก้โรคใบไหม้ในมันสำปะหลังมทส.จับมือ ซินโครตรอน
วิเคราะห์สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ, การดูแล, การป้องกัน กำจัด
โรคมันสำปะหลัง: โรคแอนแทรคโนสมันสำปะหลัง มีสาเหตุจากเชื้อรา ป้องกันกำจัดได้ ด้วย ไอเอส
โรคมันสำปะหลัง: โรคใบด่างมันสำปะหลัง ยังไม่มียารักษาโดยตรง ต้อง กำจัดแมลงหวี่ขาว ซึ่งเป็นแมลงพาหะ ฉีดพ่น มาคา
โรคมันสำปะหลัง: โรคใบไหม้มันสำปะหลัง เกิดได้ทุกภาคในไทย ป้องกันด้วย ไอเอส บำรุงด้วย FK-1
โรคหอม: โรคแอนแทรคโนส หรือโรคหอมเลื้อย เกิดแล้วรักษาไม่ได้! แต่จำกัดไม่ให้ลุกลามได้ ด้วย ไอเอส
โรคพืช: ราน้ำค้าง ราแป้ง ราสนิม ใบจุด แอนแทรคโนส ใบด่าง โรคพืชดังกล่าวข้างต้น มีสาเหตุจากเชื้อราต่างๆ ฉีดพ่น ไอเอส เพื่อป้องกัน กำจัด
โรคกล้วยไม้ : กล้วยไม้ใบจุด เน่าดำ ราสนิม ดอกสนิม ดอกจุดสนิม ป้องกัน และกำจัดได้
โรคมันสำปะหลัง: โรคมันสำปะหลังใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส แมลงหวี่ขาวมันสำปะหลัง ป้องกัน และกำจัดอย่างไร?
แตงกวาใบไหม้ โรคราน้ำค้าง โรคที่เกิดกับพืชตระกูลแตงต่างๆ ฟักต่างๆ ป้องกัน กำจัดได้ ด้วย ไอเอส
ฟ้าทะลายโจร ผลวิจัยของสาธารณสุขไทยยืนยัน มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อและยับยั้งการแบ่งตัวของเชื้อไวรัส โควิด-19 ได้
ข้าวใบไหม้ ข้าวเน่าคอรวง พบได้ทั้งใน นาปรัง และนาปี มีสาเหตุจากเชื้อรา รักษาด้วย ไอเอส บำรุงด้วย FK-1