เดือน: กุมภาพันธ์ 2021

จำแนกโรคพืช ว่ามีสาเหตุจาก เชื้อรา ไวรัส หรือแบคทีเรีย ก่อนตัดสินใจซื้อยาป้องกันและยับยั้ง
โรคหนอนกอ หนอนกออ้อย หนอนม้วนใบ หนอนเจาะลำต้น ระบาดหนักหน้าแล้ง ป้องกันและกำจัดอย่างไร
โรคข้าว โรคดอกกระถิน (False Smut) เกิดจากเชื้อรา Ustilaginoidea virens (Cke.) เข้าทำลายรวงข้าวในระยะเริ่มออกดอก