หมวดหมู่: การปลูก ดูแล รักษา-นาข้าว

แก้ โรคราในนาข้าว ข้าวใบไหม้ ใบจุด ราสนิม ใบขีดสีน้ำตาล เน่าคอรวง ติดต่อ ไลน์ @FarmKaset
โรคข้าว โรคดอกกระถิน (False Smut) เกิดจากเชื้อรา Ustilaginoidea virens (Cke.) เข้าทำลายรวงข้าวในระยะเริ่มออกดอก
โรคข้าว : โรคไหม้ข้าว (Rice Blast Disease) แสดงอาการบนแต่ละส่วน ตามระยะการโตของข้าง เร่งป้องกันกำจัด
ข้าวใบไหม้ ข้าวเน่าคอรวง พบได้ทั้งใน นาปรัง และนาปี มีสาเหตุจากเชื้อรา รักษาด้วย ไอเอส บำรุงด้วย FK-1
หนอนห่อใบข้าว หนอนม้วนใบข้าว กำจัดหนอน ในนาข้าว ใช้ ไอกี้-บีที
ปุ๋ยสำหรับข้าว ปุ๋ยเร่งผลผลิตข้าว ปุ๋ยเร่งเมล็ดข้าว ปุ๋ยเร่งรวงข้าว ปุ๋ยเร่งแตกกอ FK
โรคไหม้ในข้าว ข้าวใบไหม้ ข้าวใบแห้ง ข้าวขาดคอรอง ข้าวเน่าคอรวง แก้ด้วย ไอเอส
โรคใบไหม้ในนาข้าว ใบไหม้ในมันสำปะหลัง โรคใบไหม้ พืชต่างๆ ใช้ ไอเอส
แก้ปัญหา ข้าวดีด ข้าวเด้ง ข้าวปน ข้าววัชพืช ข้าวแกม แก้ได้กว่า 70% ด้วย ไอซีคิท 2
ข้าวใบเหลือง ขอบใบข้าวม้วน ยอดใบข้าวมีจุดประสีขาว เพราะขาดธาตุต่างกัน ปล่อยไว้ผลผลิตลด