หมวดหมู่: การปลูก ดูแล รักษา-มันสำปะหลัง

เพลี้ยมันสำปะหลัง เพลี้ยต่างๆ ใน มันสำปะหลัง และพืชอื่นๆ มาคา และ FK-T (ใช้ได้ทุกพืช) โดย FK
แก้ มันสำปะหลังใบไหม้ โรครามันสำปะหลัง ราสนิม ราแป้ง ติดต่อ ไลน์ @FarmKaset
โรคใบด่างในมันสำปะหลัง เป็นแล้วไม่มียารักษา ต้องป้องกัน และกำจัดแมลงพาหะ
โรคใบด่างมันสำปะหลัง เกิดจากเชื้อไวรัส Cassava mosaic virus ต้องป้องกัน และยับยั้งการระบาดเพิ่มเติม
ลักษณะดินในไร่ของฉัน เหมาะที่จะปลูกมันสำปะหลังพันธุ์อะไร? ถึงจะได้ผลผลิตดี
ชาวไร่ถูกกดราคา! 3 สมาคมฯแก้ ประกาศรับซื้อหัวมัน 2.40 บาทต่อกิโลกรัม
โรคมันสำปะหลัง : วิจัยแก้โรคใบไหม้ในมันสำปะหลังมทส.จับมือ ซินโครตรอน
วิเคราะห์สถานการณ์โรคใบด่างมันสำปะหลัง ความเสียหายต่อเศรษฐกิจ, การดูแล, การป้องกัน กำจัด
โรคมันสำปะหลัง: โรคแอนแทรคโนสมันสำปะหลัง มีสาเหตุจากเชื้อรา ป้องกันกำจัดได้ ด้วย ไอเอส
โรคมันสำปะหลัง: โรคใบด่างมันสำปะหลัง ยังไม่มียารักษาโดยตรง ต้อง กำจัดแมลงหวี่ขาว ซึ่งเป็นแมลงพาหะ ฉีดพ่น มาคา
โรคมันสำปะหลัง: โรคใบไหม้มันสำปะหลัง เกิดได้ทุกภาคในไทย ป้องกันด้วย ไอเอส บำรุงด้วย FK-1
โรคมันสำปะหลัง: โรคมันสำปะหลังใบไหม้ โรคแอนแทรคโนส แมลงหวี่ขาวมันสำปะหลัง ป้องกัน และกำจัดอย่างไร?
การปลูกมันสำปะหลัง และการให้ปุ๋ยถูกช่วง ปุ๋ยถูกสูตร เพิ่มผลผลิตได้ สั่งซื้อโทร 090-5928614 ไลน์ไอดี FarmKaset
โรคใบไหม้ในนาข้าว ใบไหม้ในมันสำปะหลัง โรคใบไหม้ พืชต่างๆ ใช้ ไอเอส
ป้องกันเพลี้ย ฆ่าเพลี้ย กำจัดเพลี้ยในไร่มันสำปะหลัง แช่ท่อนพันธุ์ เร่งราก งอกไว โตดี เรามีของ
มันสำปะหลังใบเหลือง มันสำปะหลังใบเหลืองซีด เป็นอาการบ่งชี้ว่า มันสำปะหลังขาดธาตุอาหาร
มันสำปะหลังใบไหม้ โรคราในมันสำปะหลัง แก้ด้วยไอเอส ป้องกันด้วย กู๊ดโซค
มันสำปะหลังใบไหม้ เสียหายได้มาก 30-50% เลยทีเดียว ป้องกันได้อย่างไร?