หมวดหมู่: การปลูก ดูแล รักษา-ไร่อ้อย

โรคหนอนกอ หนอนกออ้อย หนอนม้วนใบ หนอนเจาะลำต้น ระบาดหนักหน้าแล้ง ป้องกันและกำจัดอย่างไร
อ้อยใบขาว โรคใบขาวอ้อย เพราะ เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล เป็นแมลงพาหะ ป้องกันและแก้ด้วย มาคา
หนอนอ้อย หนอนกออ้อย อ้อยยอดแห้ง เหี่ยวตาย เพราะหนอนกอ แก้ด้วย ไอกี้-บีที
เพลี้ยอ้อยชนิดต่างๆ ดูดกินน้ำเลี้ยง อ้อยใบเหลือง อ้อยใบแห้ง ต้นอ้อยแห้งตาย รีบแก้ไข
โรคแส้ดำในอ้อย โรคราดำในอ้อย อ้อยแห้งตายทั้งกอ อ้อยตอเล็กเป็นตะไคร้ แก้ได้
อ้อยยอดเหลือง แต่กอยังเขียว เพราะ หนอนกออ้อย เข้าทำลายต้นอ้อย ฆ่าหนอน กำจัดหนอน ไอกี้-บีที
อ้อยใบเหลือง อ้อยใบซีด เหลืองซีดเป็นหย่อมๆ ลักษณะนี้เป็นอาการของ อ้อยขาดธาตุอาหาร
ด้วงหนวดยาว ทำให้ ลดการงอก กัดกินโคนอ้อย กัดกินในลำต้น ต้องกำจัดแต่แรก