รู้จักกับ IBM Marketing Cloud ที่จะช่วยเปลี่ยนการทำการตลาดของทุกองค์กรไปอย่างสิ้นเชิง

เมื่อเทคโนโลยีต่างๆ อย่าง Data Analytics, Mobile Computing และ Cognitive ได้เข้ามามีบทบาทกับวงการการตลาด ทาง IBM เองในฐานะของผู้เชี่ยวชาญทางด้านการประมวลผลของข้อมูล ก็ได้ทำการต่อยอดเทคโนโลยี Cloud Computing ของ IBM ให้ตอบโจทย์การใช้งานในการทำการตลาดได้อย่างครอบคลุมทั้งแบบ Online, Offline และ Multi-Channel ภายใต้ชื่อของ IBM Marketing Cloud

Stream I.T. Consulting ในฐานะของพาร์ทเนอร์ IBM ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายเทคโนโลยีสำหรับองค์กร ก็ขอแนะนำ IBM Marketing Cloud ให้แก่ทุกองค์กรได้รู้จักกันเพื่อเป็นทางเลือกในการวางกลยุทธ์ทางการตลาดสำหรับองค์กรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้มากยิ่งขึ้น ดังต่อไปนี้

ibm_marketing_cloud

แนะนำ IBM Marketing Cloud

IBM Marketing Cloud นี้เป็นโซลูชั่นระบบ Cloud สำหรับการทำ Marketing แบบครบวงจรที่จะช่วยให้แผนกการตลาดขององค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีในการทำ Data Analytics ควบคู่ไปกับการทำการตลาดด้วยเทคนิคต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย พร้อมตอบโจทย์ของการทำการตลาดในอนาคตที่เป็นแบบ Multi-Channel ได้อย่างครอบคลุม และสามารถเริ่มต้นใช้งานได้อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับเปลี่ยนแผนการทำการตลาดขององค์กรให้สามารถเข้าถึงลูกค้าและพาร์ทเนอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เนื่องจาก IBM Marketing Cloud นั้นมีความสามารถหลากหลาย ทาง IBM จึงได้ทำการแบ่งกลุ่มความสามารถของ IBM Marketing Cloud ออกเป็นส่วนๆ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ ดังนี้

Email Marketing สามารถบริหารจัดการส่ง Email Campaign ได้อย่างหลากหลายด้วยข้อมูลของผู้ใช้งานแบบ Real-time จากทั้งระบบ Online และ Offline เพื่อปรับให้ Email นั้นมีเนื้อหาที่เหมาะสมกับผู้รับที่สุด พร้อมทั้งมีความสามารถอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการทำ Email Marketing เช่น Visual Campaign Builder, Link Tracking, Link Testing, Personalization, Dynamic Content, Transactional Email, Send Time Optimization, Snooze และอื่นๆ อีกมากมาย

Mobile Marketing ระบบรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจาก Mobile Device และ Mobile Application ของผู้ใช้งาน เพื่อนำมาผสมผสานกับข้อมูลของผู้ใช้งานจาก Channel อื่นๆ สำหรับสร้าง Mobile Experience ที่หลากหลาย ทั้งการปรับแต่งเนื้อหา Email ให้เหมาะสมกับ Email Client และ Web Browser บน Mobile Device ที่ลูกค้าใช้งาน, การจัดการการทำตลาดผ่านทาง SMS ให้ผู้รับโต้ตอบกลับผ่านทาง SMS ได้ทันที รวมถึงการทำ Push Messaging ไปยังทั้ง iOS และ Android ได้อีกด้วย

Social Marketing ระบบบริหารจัดการ Social Network Channel ขององค์กรแบบศูนย์กลาง ที่จะทำให้การกระจาย Content ต่างๆ ไปยัง Social Network เป็นไปได้อย่างมประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมรองรับการทำ Campaign ที่เหมาะสมกับแต่ละ Social Network เช่น การลงทะเบียนด้วย Social Network Account, การจัดกลุ่มของผู้เข้าชมใน Social Network, การนำ Content จากแหล่งอื่นๆ ไปกระจายยัง Social Network พร้อมระบบวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้ใช้งานและการแพร่กระจายของข่าวสารบน Social Network ได้อย่างครบถ้วน

Lead Management ระบบบริหารจัดการการรวบรวม Lead พร้อม Workflow ต่างๆ ที่จำเป็นต่อการสร้าง Lead ใหม่ๆ สำหรับทั้งทีม Sales และทีม Marketing ด้วยระบบ Automation สำหรับแปลงทุกๆ Channel ในการสื่อสารขององค์กรให้สามารถสร้าง Lead ใหม่ๆ ได้อย่างง่ายดาย พร้อมแบ่ง Stage ในการ Engage แต่ละ Lead ออกจากกันเพื่อให้สามารถบริหารจัดการลูกค้าแต่ละรายได้อย่างเป็นระบบ พร้อมหน้า Landing Page และ Form ต่างๆ ที่จำเป็นอย่างครบถ้วน รวมถึงยังสามารถ Integrate เข้ากับระบบ CRM เดิมที่มีการใช้งานอยู่ได้อีกด้วย

Personalization และ Recommendations ระบบวิเคราะห์ผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อทำการนำเสนอ Content ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานแต่ละราย ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางด้านพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์, ประวัติการซื้อขาย และข้อมูลอื่นๆ พร้อมระบบ Send Time Optimization ที่จะช่วยส่ง Content เหล่านั้นไปยังผู้รับในช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การเปิดอ่านที่สุด พร้อมระบบ Web Tracking ที่สามารถให้ระดับคะแนนของผู้ใช้งานแต่ละคนตามการเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้

Analytics ระบบวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดทั้งหมด โดยมีหน้า Dashboard ที่สามารถเลือกแสดงข้อมูลต่างๆ ได้ตามต้องการ พร้อมระบบ Email Analytics ที่จะช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้าที่มีต่อระบบ Email Marketing ได้ในเชิงลึก โดยข้อมูลทั้งหมดนี้ยังสามารถนำไปวิเคราะห์ต่อได้อย่างง่ายดายด้วย Excel Add-in อีกด้วย นอกจากนี้ระบบ Revenue Analytics ก็จะช่วยทำการ Forecast ยอดขายที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมทางการตลาดเหล่านี้ได้ เป็นแนวทางสำหรับการวางแผนขององค์กรได้อย่างครบครัน

Planning and Budgeting ระบบวางแผนงบประมาณการลงทุนสำหรับการทำการตลาด โดยรองรับการ Integrate เข้ากับระบบ CRM และระบบการเงินขององค์กร เพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและการใช้จ่าย รวมถึงการวิเคราะห์ ROI จากกิจการรทางการตลาดอีกด้วย

ibm_marketing_cloud_2

ต่อยอดการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร

ด้วยเทคโนโลยีการทำ Data Analytics ที่ถือเป็นอันดับต้นๆ ของโลกจาก IBM ร่วมกับบริการในการให้คำปรึกษาและออกแบบระบบจาก Stream I.T. Consulting ก็ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถต่อยอดขึ้นมาจากการใช้ IBM Marketing Cloud ที่เน้นการวิเคราะห์ข้อมูลจากฝั่งของลูกค้า ให้องค์กรสามารถเพิ่มความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อใช้ในการปรับปรุงการผลิต, ปรับปรุงกระบวนการการทำงาน และการวางแผนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ด้วย Software ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายจาก IBM ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการและวิเคราะห์เอกสาร, ระบบตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน, ระบบจัดการกระบวนการทำธุรกิจ และอื่นๆ อีกมากมาย ผสานเข้ากับเทคโนโลยีการทำ Data Analytics และ Cognitive Computing ของ IBM ก็ทำให้องค์กรต่างๆ สามารถต่อยอดสู่การทำ Digtal Transformation ได้อย่างง่ายดาย

ไม่เพียงเท่านั้น IBM เองก็ยังมี Hardware ต่างๆ ให้องค์กรสามารถลงทุนใน On-premises Data Center หรือระบบ Private Cloud สำหรับใช้งานภายในองค์กร และพร้อมพัฒนาต่อให้กลายเป็น Hybrid Cloud เพื่อความคุ้มค่าและความทนทานได้อย่างสูงสุด ดังต่อไปนี้

IBM Power Systems http://www.ibm.com/systems/power/index.html?lnk=mprSY-powe-usen

Server ประสิทธิภาพสูงจาก IBM ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับ CPU ชั้นนำอย่าง IBM POWER โดยเฉพาะ ด้วยความทนทานที่สูง, ความเร็วที่เหนือกว่า x86 CPU และเทคโนโลยีต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการรองรับ Application และ Infrastructure ต่างๆ ที่จำเป็นต่องานระดับองค์กรโดยเฉพาะ

IBM PowerVM http://www-03.ibm.com/systems/power/software/virtualization/

ระบบ Virtualization จาก IBM สำหรับใช้งานบน IBM Power Systems โดยเฉพาะ ที่รองรับทั้งการจัดการ Partition เพื่อแบ่ง Resource ต่างๆ สำหรับ Virtual Machine, การบริหารจัดการผ่านหน้าเว็บ และการเสริมความทนทานด้วยเทคโนโลยีการทำ High Availability และ Disaster Recovery พร้อมความปลอดภัยในระดับสูงสำหรับการใช้งานระดับองค์กร

IBM AIX http://www-03.ibm.com/systems/power/software/aix/

ระบบปฏิบัติการ UNIX จาก IBM เพื่อให้บริการ Mission Critical Application โดยเฉพาะ ด้วยประสิทธิภาพการทำงานที่สูง, ความเข้ากับได้กับ IBM Power Systems และ IBM PowerVM, การรองรับ Application และ Service ที่หลากหลาย, มีความทนทาน และความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถทำการ Migrate จากระบบต่างๆ มาใช้งานบน IBM AIX แทนเพื่อคุณสมบัติทั้งหมดที่กล่าวมานี้ได้อย่างง่ายดาย

IBM Storage DS Series http://www-03.ibm.com/systems/storage/disk/?lnk=mprST-dist-usen

ระบบ Disk Storage ที่มีความสามารถครบถ้วนจาก IBM และมีทั้งรุ่นขนาดเล็กสำหรับธุรกิจ SMB และรุ่นขนาดใหญ่สำหรับธุรกิจระดับองค์กร

IBM Storwize Series http://www-03.ibm.com/systems/storage/storwize

ระบบ Disk Storage ที่ใช้เทคโนโลยี IBM Spectrum Virtualize และรองรับความสามารถชั้นสูงอย่างเช่นการทำ Real-time Compression เพื่อบีบอัดข้อมูลที่ทำการจัดเก็บ และ Easy Tier เพื่อให้สามารถทำ Tiering ร่วมกันระหว่าง Solid State Drive (SSD) และ Hard Disk Drive (HDD) ได้อย่างง่ายดาย

IBM PureSystems http://www.ibm.com/ibm/puresystems/us/en/

ระบบ Integrated IT Infrastructure สำเร็จรูปที่รองรับทั้งการทำ Cloud Application, Big Data Analytics, Cloud Infrastructure และ Hybrid Cloud จาก IBM

IBM Power Systems
IBM Power Systems

สำหรับผู้ที่สนใจ IBM Marketing Cloud ทางทีมงาน บริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัด มีความพร้อมในการให้คำปรึกษา, ติดตั้งระบบ และบริหารจัดการโครงการ โดยสามารถติดต่อทีมงานบริษัท สตรีม ไอ.ที. คอนซัลติ้ง จำกัดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2679-2233 หรืออีเมลล์ [email protected]

ติดตามข่าวสารผ่านทางเว็บไซด์ www.stream.co.th และ Facebook Fan Page https://www.facebook.com/Streamitconsulting

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *