ป้ายกำกับ: ข้าวใบจุด

โรคไหม้ในข้าว ข้าวใบไหม้ ข้าวใบแห้ง ข้าวขาดคอรอง ข้าวเน่าคอรวง แก้ด้วย ไอเอส
ข้าวใบไหม้ ข้าวใบแห้ง ใบจุด ข้าวเป็นโรคเชื้อรา ใช้ ไอเอส
ข้าวใบเหลือง ขอบใบข้าวม้วน ยอดใบข้าวมีจุดประสีขาว เพราะขาดธาตุต่างกัน ปล่อยไว้ผลผลิตลด