ป้ายกำกับ: ถั่วฝักยาวใบหงิก

ถั่วฝักยาวดอกร่วง ถั่วฝักยาวไม่ติดฝัก โตช้า ถั่วฝักยาวฝักเล็ก ต้องกำจัดเพลี้ยอ่อน
เพลี้ยถั่วฝักยาว เพลี้ยกระโดดในถั่วฝักยาว เพลี้ยต่างๆ จัดการด้วย มาคา ปลอดสารพิษ