ป้ายกำกับ: ทุเรียนโคนเน่า

ทุเรียนรากเน่า ทุเรียนโคนเน่า แก้ด้วย ไอเอส หายและปลอดภัย
ทุเรียนใบไหม้ ทุเรียนใบเหลือง ทุเรียนใบแห้ง ทุเรียนรากเน่า โรคทุเรียนจากเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส
โรคใบจุดทุเรียน โรคทุเรียน ที่มีสาเหตุจากเชื้อรา แก้ด้วย ไอเอส สั่งซื้อ ไลน์ไอดี FarmKaset โทร 090-592-8614