ป้ายกำกับ: ปุ๋ยน้ำมะละกอ

ปุ๋ยน้ำ เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต มะละกอ ประสิทธิภาพสูง FK-1 เร่งโต FK-3 ขยายขนาดผล สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โดย FK
ปุ๋ยสำหรับมะละกอ ปุ๋ยเร่งผลผลิตมะละกอ ฉีดพ่นแล้วมะละกอผลดก โต น้ำหนักดี