ป้ายกำกับ: ปุ๋ยน้ำ

ปุ๋ยน้ำ เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต มะกอก ประสิทธิภาพสูง FK-1 เร่งโต FK-3 ขยายขนาดผล สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โดยFK
ปุ๋ยน้ำ เร่งการเจริญเติบโต เพิ่มผลผลิต แก้มมังกร ประสิทธิภาพสูง FK-1 เร่งโต FK-3 ขยายขนาดผล สำหรับพืชออกผลทุกชนิด โดยFK
ยาป้องกันกำจัด โรคพืช ยาแก้เพลี้ยแมลงศัตรูพืช ยาแก้หนอน โปรดอ่านรายละเอียด ก่อนเลือกซื้อสินค้า
มะนาวใบเหลือง เป็นเพราะโรครากเน่าโคนเน่า โรคแคงเกอร์ การป้องกันและแก้ไข โรคมะนาวใบเหลือง