ป้ายกำกับ: ฝรั่งยอดไหม้

โรคราดำฝรั่ง ฝรั่งเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อรา ฉีดพ่นด้วย ไอเอส ปลอดสารพิษ
ฝรั่งใบไหม้ ยอดหงิก หนอนฝรั่ง ฝรั่งใบจุด ฝรั่งเป็นราดำ เพลี้ยแป้งฝรั่ง แมลงวันทอง