ป้ายกำกับ: มะพร้าวยอดแห้ง

โรคใบไหม้ในนาข้าว ใบไหม้ในมันสำปะหลัง โรคใบไหม้ พืชต่างๆ ใช้ ไอเอส
มะพร้าวใบด่าง เป็นวงสีน้ำตาล ร่วงหล่น มะพร้าวผลร่วง เป็นเพราะโรครา ใช้ไอเอส
โรค มะพร้าวยอดเน่า จากนั้นจะเข้าทำลายให้ผลเน่า ผลผลิตเสียหาย แก้ด้วย IS
ปัญหา ยอดมะพร้าวแห้งตาย ทั้งที่ต้นยังเขียวอยู่ มะพร้าวของคุณติดเชื้อรา