ป้ายกำกับ: ส้มเขียวหวานใบแห้ง

ส้มรากเน่า ส้มใบไหม้ ส้มใบแห้ง ราดำในส้ม ส้มใบแหว่ง โรคส้มจากเชื้อรา ต้อง ไอเอส
ส้มเขียวหวานใบเหลือง ใบแห้ง โคนเน่า ใบหงิก แยกสาเหตุก่อน รักษาได้ตามอาการ