ป้ายกำกับ: หนอนมะพร้าว

มะพร้าวยอดแห้งตาย ปาล์มยอดแห้งตาย ยอดหัก ลำต้นแห้ง หัก เพราะหนอนด้วงเจาะ แก้ด้วย เอนไซม์สกัด บีที
กำจัดหนอนมะพร้าว มะพร้าวผลผลิตลด ใบแห้ง มีโพรงอุโมงหนอนใต้ใบ ใช้ ไอกี้-บีที