ป้ายกำกับ: หนอนเจาะทุเรียน

ผลทุเรียนเป็นแผล ผลเน่า เพราะหนอน กำจัดหนอนเจาะทุเรียน ฉีดพ่น เอนไซม์สกัด บีที ปลอดภัย
หนอนทุเรียน หนอนเจาะผลทุเรียน หนอนกินใบทุเรียน แก้ด้วย ไอกี้-บีที
ทุเรียนเป็นหนอน หนอนเจาะเมล็ดทุเรียน สร้างความเสียหายต่อผลผลิต แก้ด้วย ไอกี้-บีที