ป้ายกำกับ: หนอนแมลงวัน

ป้องกัน กำจัด แมลงวันผลไม้ หนอนผลไม้ ใช้ มาคา+บีที เร่งพืชฟื้นตัวด้วย FK-1
หนอนพุทรา พุทราเป็นหนอน หนอนแดงพุทรา หนอนแมลงวัน กำจัดด้วย ไอกี้-บีที ปลอดสารพิษ