ป้ายกำกับ: อ้อยแห้งตาย

โรคแส้ดำในอ้อย โรคราดำในอ้อย อ้อยแห้งตายทั้งกอ อ้อยตอเล็กเป็นตะไคร้ แก้ได้