ป้ายกำกับ: เพลี้ยทุเรียน

เพลี้ยจักจั่นฝอยทุเรียน ทุเรียนขอบใบหงิกม้วน แห้งกรอบ เพลี้ยต่างๆ มาคา และ FK-T (ใช้ได้ทุกพืช) โดย FK
ป้องกัน กำจัด เพลี้ยไก่แจ้ ทุเรียน โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสั่งซื้อ
เพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจั๊กจั่น เพลี่ยอ่อน เพลี้ยกระโดด แก้ด้วย มาคา
เพลี้ยทุเรียน เพลี้ยไก่แจ้ ดูดกินน้ำเลี้ยงที่ใบ ยอดอ่อนอาจตายได้ จัดการด้วย มาคา