ป้ายกำกับ: เพลี้ยอ้อย

อ้อยใบขาว โรคใบขาวอ้อย เพราะ เพลี้ยจักจั่นสีน้ำตาล เป็นแมลงพาหะ ป้องกันและแก้ด้วย มาคา
เพลี้ยอ้อยชนิดต่างๆ ดูดกินน้ำเลี้ยง อ้อยใบเหลือง อ้อยใบแห้ง ต้นอ้อยแห้งตาย รีบแก้ไข